Lill-Ja

SE VCH, RLD N, RLD F Aqua Seer`s Shooting Star f. 2017

Hd B
Ed u.a

MH

2:a pris nkl B-prov

e. Ippika`s Abenteur
3:e pris elit B-prov jakt
WT 1:a pris elitklass
MH
u. Aqua Seer`s First Star
1:a pris nkl B-prov jakt
WT 1:a pris nkl
MH