VALPKURSER

Valpkurserna med start i jan fullsatta. Ny valpkurs ute med start i febr.